Styret

Kjetil Erlandsen          :Styreformann  +47 98660754

Tom-Anders Rein       :Nestformann   +47 97036074

John Arild Nyjordet    :Kasserer         +47 45868172

Line Løntjern              :Sekretær        +47 94498945

Olav Aunemo             :Varamann       +47 91898118

LMK-Kontakt

Roger Gran                  +47 90656474

Styremedlemmer

Kjetil Asak                 +47 98890645

Terje Høiland            +47 91711370

Web

Sverre Steinsland       +47 41104357

Epost: Sverre_sverdfisk@hotmail.com

Redaktør

For historier, bilder og interessant stoff til medlemsbladet, så send en mail til

Anne Lise på postktcn@gmail.com

Arkivar

Bjørn Ivar Larsen        +47 35550590

Medlemsregister  

John Arild Nyjordet    +47 45868172